JPK: czy mikroprzedsiębiorcy mają się czego bać? – na pytanie odpowiada Nina Jędrzejczak-Klimek, Biuro Rachunkowe Horizon Finance

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje właśnie tę ostatnią już grupę przedsiębiorców. Będą oni zobligowani do przesyłania pliku JPK_VAT w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie ( xml ) do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W ostatnim czasie trwa zintensyfikowana kampania informacyjna o obowiązku, który Ministerstwo Finansów nakłada na mikroprzedsiebiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników. których roczny obrót netto nie przekracza 2 mln EURO lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 mln EUR, będących podatnikami VAT i składających deklaracje VAT-7 lub VAT7K.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa .

JPK dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł )
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne

Jeżeli korzystasz z usług biura rachunkowego, wymóg generowania plików JPK, nie nakłada na ciebie żadnego dodatkowego obowiązku. To biuro rachunkowe jest odpowiedzialne za wygenerowanie i wysłanie pliku JPK. Jeśli natomiast samodzielnie prowadzisz ewidencję na potrzeby VAT lub korzystasz z programu księgowego niedostosowanego do nowych wymogów, możesz skorzystać z udostępnionej aplikacji Ministerstwa Finansów. Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebny jest jednak certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo), które pozwalają potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy.

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Czy jest się czego bać?

Każda zmiana i dodatkowy wymóg sprawozdawczy generuje obawy. Z pewnością obowiązek generowania plików JPK kosztuje, gdyż oznacza to konieczność dostosowania programów księgowych i przeszkolenie pracowników. Tutaj Ministerstwo Finansów zachęca do wysyłania plików JPK_VAT już teraz od października, dzięki czemu mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość sprawdzić w praktyce, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotuje się do niego wcześniej oraz umożliwi otrzymanie szybszego zwrotu VAT – do 25 dni.

Przejście na JPK ma przynieść następujące korzyści:

  • eliminację nieuczciwych kontrahentów,
  • uporządkowanie ewidencji VAT,
  • odejście od wydruków papierowych,
  • dzięki automatyzacji szybszą weryfikację wykazywanych zwrotów podatków od towarów i usług,
  • ograniczenie liczby kontroli ze strony służb skarbowych.

Więksi przedsiębiorcy już teraz składają tę deklarację i jak na razie nie słychać o większych problemach z tego wynikających.

Nina Jędrzejczak-Klimek
Biuro Rachunkowe Horizon Finance
www.horizonfinance.pl