Na pytanie odpowiada Nina Jędrzejczak-Klimek, Biuro Rachunkowe Horizon Finance

Grudzień sprzyja organizacjom wigilii firmowych i wręczaniu prezentów. Przedsiębiorca przy tej okazji musi pamiętać o prawidłowym rozliczeniu takiego kosztu i zastanowić się czy może ten wydatek potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Następnie należy rozważyć czy udział w firmowej wigilii i prezent świąteczny jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Czy przychód dla pracownika ?

Wigilia firmowa jest nieodpłatnym świadczeniem i nie jest dokonywana w interesie pracownika. Pracownik z jego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści, ani świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika. Dlatego udział pracownika w świątecznej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika i pracodawca nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Typowa Agata pyta - CoBoliPrzedsiębiorce.pl

Czy wigilia firmowa może być rozliczona w kosztach?

Kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki, które mają bezpośredni związek z uzyskiwanymi przychodami czyli są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła. Dlatego, aby wigilia firmowa mogłaby być kosztem uzyskania przychodów, musi spełnić określone warunki. Tutaj możemy się pochylić nad dwoma przypadkami kiedy wigilia jest organizowana wyłącznie dla pracowników lub też kiedy w wigilii firmowej biorą udział nasi kontrahenci.

Wigilia firmowa dla pracowników spełni definicję kosztów, jeżeli zaplanowanym celem spotkania będzie:

  • integracja pracowników,
  • motywacja pracowników do coraz lepszego wykonywania obowiązków
  • polepszenie atmosfery w pracy.

Czyli – jeżeli wigilia firmowa spełnia cel motywacyjno-integracyjny – można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Natomiast jeżeli w wigilii firmowej oprócz pracowników uczestniczą także kontrahenci, ta część kosztów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że zaproszenie kontrahenta na firmową wigilię ma się przyczynić do wzrostu uzyskiwanych przychodów (np. poprzez poprawę relacji biznesowych, a tym samym wzrostu liczby kontraktów). W innym przypadku będzie to wydatek na reprezentację, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Co z prezentami ?

Z reguły, aby wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych, przekazywane prezenty kontrahentom muszą łącznie spełniać następujące warunki:

  • być opatrzone logo / nazwą firmy,

  • mieć niewielką wartość ( zgodnie z przepisami prezent nie może być droższy niż 200 zł, w przypadku podatku dochodowego i nie może przekroczyć kwoty 100 zł w przypadku podatku VAT ),

  • być przekazywane masowo (nie wybranym kontrahentom/klientom).

A jak jest z prezentami dla pracowników ?

W tym przypadku limit 200 zł nie ma zastosowania dla zwolnienia z podatku dochodowego. Upominek dla pracownika nie zostanie uznany za jego przychód podlegający opodatkowaniu wyłącznie wtedy, kiedy zostanie on sfinansowany z ZFŚS (jednakże trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o PIT świadczenia rzeczowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wolne od podatku dochodowego dla pracownika do kwoty 380 zł w danym roku podatkowym).

Reasumując: przed organizacją wigilii firmowej i chęci wręczenia prezentów kontrahentom lub pracownikom należy zastanowić się, jak prawidłowo rozliczyć koszty, a potem już tylko czerpać przyjemności z tego świątecznego okresu.

 

Nina Jędrzejczak-Klimek

Biuro Rachunkowe Horizon Finance

www.horizonfinance.pl