Najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad naliczania składek ZUS wejdą dopiero w 2019 roku. Co oznacza, że w 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS zgodnie z dotychczasowymi zasadami. A to oznacza wzrost składek.

Ile dokładnie i na co płacimy prezentuje poniższa tabelka.

Skąd wzięły się te liczby? Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób opłacających mały ZUS (min. wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2 100 zł, co oznacza że minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców stanowi kwota 630,00 zł ) lub 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS dla przedsiębiorców podlegających pod duży ZUS.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne zostało ogłoszone przez ZUS jako 4 443,00 zł, zatem minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku dla pozostałych osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze wynosi 2 665,80 zł.

Natomiast podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 75 proc. wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, które to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 4739,91 zł.

Nie zapomnij w lutym!!!!

W związku z powyższym już w lutym musimy pamiętać o wpłacie składek ZUS za styczeń 2018 w nowej kwocie. Płacimy podobnie jak w styczniu – jednym zbiorczym przelewem na nasze indywidualne konto ZUS.

*Dla przypomnienia preferencyjne składki ZUS dotyczą nowych przedsiębiorców przez okres 24 miesięcy, którzy nie posiadali firmy przez ostatnie 60 miesięcy. Jednakże ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym .

Planowane zmiany – głównie dla początkujących przedsiębiorców

Obecnie składki ZUS płacone są w stałej, ryczałtowej kwocie. Natomiast w projekcie zmian znajduje się koncepcja, aby najmniejsze firmy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 roku próg  ten wynosiłby 5250 zł ), opłacały składki w zmiennej wysokości, uzależnionej od skali działalności, a dokładnie od wysokości przychodu.

Ma zostać również wprowadzone nowe pojęcie tzw. działalności nierejestrowanej. Osoba, która osiąga przychody nie przekraczające 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w ogóle nie będzie musiała rejestrować działalności gospodarczej i nie będzie musiała płacić żadnych składek ZUS.

Kolejnym ułatwieniem ma być półroczne zwolnienie z opłat składek ZUS. Nowa firma zwolniona będzie z opłacania składek, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Dodatkowo ma nadal obowiązywać mechanizm składek preferencyjnych w trochę zmodyfikowanej postaci. Po wyczerpaniu półrocznego zwolnienia z ZUS, przedsiębiorca wejdzie w 2-letni okres opłacania obniżonych składek, do wyboru: ulgowe składki preferencyjne lub opłacanie składek ZUS kalkulowanych na podstawie przychodu.

Oba ułatwienia: półroczne zwolnienie z ZUS oraz brak obowiązku rejestracji działalności gospodarczej znalazły się w nowej ustawie Prawo Przedsiębiorców, która – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów – ma wejść w życie w marcu 2018 roku.

Nina Jędrzejczak-Klimek
Biuro Rachunkowe Horizon Finance
www.horizonfinance.pl