Autor: Co Boli Przedsiębiorcę

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą organizacja Wigilii firmowej oraz wręczanie prezentów ?

Na pytanie odpowiada Nina Jędrzejczak-Klimek, Biuro Rachunkowe Horizon Finance Grudzień sprzyja organizacjom wigilii firmowych i wręczaniu prezentów. Przedsiębiorca przy tej okazji musi pamiętać o prawidłowym rozliczeniu takiego kosztu i zastanowić się czy może ten wydatek potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Następnie należy rozważyć czy udział w firmowej wigilii i prezent świąteczny jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu. Czy przychód dla pracownika ? Wigilia firmowa jest nieodpłatnym świadczeniem i nie jest dokonywana w interesie pracownika. Pracownik z jego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści, ani świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika. Dlatego udział pracownika w świątecznej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie...

Czytaj więcej

Organizacje wspierające przedsiębiorców

O zasadności istnienia i faktycznej skuteczności działania organizacji przedsiębiorców można dyskutować godzinami. Fakt jest taki: istnieją takie instytucje i można znaleźć w nich różnego rodzaju wsparcie. Czy po nie sięgniesz i ile z niego skorzystasz, to zależy już od Ciebie.

Czytaj więcej